Изхвърляне на строителни отпадъци

Товарене и извозване на строителни отпадъци

Изхвърлянето на строителни отпадъци е тежка и мръсна работа.Частните клиенти не разполагат с типа превозно средство,подходящо за извозване на отпадъците им.Затова ние сме винаги в помощ на хората с услугите ни за събиране и транспортиране на строителни отпадъци до сметище.

ДЕПО СОФИЯ

Партньори: Обезщетения за закъснели полети

Позвъни